05

App testing & debugging voor performante apps.

Nagaan of een applicatie goed ontwikkeld is en waar die nog stuk kan gaan is een vak op zich. Onze mobile testers zorgen samen met de developers voor de kwaliteitscontrole in de ontwikkeling van je mobiele applicatie.

Zij testen iedere tweewekelijkse sprint en dus niét aan het einde van de rit. Door te vermijden dat je alles in één keer test kun je mogelijke fouten veel sneller spotten. Als er iets niet goed zit, kan dat onmiddellijk teruggekoppeld worden naar de developers. 

Op basis van een functionele analyse beschrijven we bepaalde criteria waaraan de applicatie moet voldoen. Hoe moet ieder deeltje zich gedragen, bijvoorbeeld? En welk scherm krijg je te zien wanneer je op deze knop drukt? Onze testers gaan vervolgens na of dit ook effectief zo is.

Dat doen ze deels manueel, maar steeds meer automatisch. Via Unit en UI testing kunnen ze zo meteen nagaan of alles op de juiste plek staat en wat er stuk gaat onder welke omstandigheden.