Privacy

Privacybeleid

Laatst herzien op: [•] augustus 2021

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) bevat belangrijke informatie over de volgende zaken:

 • welke Persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden op de website www.nextapps.be (de “Website”);

 • de maatregelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te verzekeren; en

 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Next Apps BV met maatschappelijke zetel te Stationsplein 41, 9160 Lokeren, Belgium, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0558.978.534 (“Next Apps” of “wij”) wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”) volgens de Europese verordening 2016/679 .

Next Apps wenst de volgende parameters te respecteren in de bescherming van uw privacy:

 1. transparantie: wij zullen u altijd informeren over wat er gebeurt met de Persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

 2. rechtmatige verwerking: we zorgen ervoor dat we uw Persoonsgegevens altijd op een rechtmatige manier verwerken, zoals beschreven in de AVG. Telkens als dat vereist is, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw Persoonsgegevens verwerken. We zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel dat we hebben afgesproken en als u wilt dat we stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u ons dat op elk moment laten weten.

 3. gegevensminimalisatie: we zullen ervoor zorgen dat we u alleen om de Persoonsgegevens vragen die we absoluut nodig hebben. Als we ooit aanvullende informatie van u nodig hebben, zullen we deze opvragen.

 4. beveiliging van gegevens: nu u ons uw Persoonsgegevens toevertrouwt, is het niet meer dan billijk dat wij de juiste maatregelen nemen om ze veilig te houden.

U bent zich er misschien niet altijd van bewust, maar gebruik van onze Website kan het delen van Persoonsgegevens impliceren. Volgens de wettelijke definitie zijn Persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens en een natuurlijk persoon. 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Next Apps zich eraan om uw Persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid

 • doelbinding

 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie

 • juistheid

 • vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • contract uitvoeren

 • wettelijke bepaling

 • vitaal belang

 • algemeen belang

 • gerechtvaardigd belang

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking en doorgifte van Persoonsgegevens door Next Apps via de Website. Door de Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens

Door onze Website te gebruiken, verzamelt en verwerkt Next Apps uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens. Next Apps verzamelt Persoonsgegevens die u zelf invoert op de Website.

Next Apps kan de volgende Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit Privacybeleid.

 • Voornaam;

 • Naam;

 • Adres;

 • E-mailadres; en 

 • Telefoonnummer.

Doel van de verwerking

Next Apps zal uw Persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden als Verantwoordelijke van de verwerking:

 • administratie met betrekking tot commerciële acties;

 • informatie over haar dienstverlening (U geeft hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming, maar deze kan u steeds bij eenvoudig verzoek intrekken);

 • opvolging van uw gebruik van de Website om uw gebruikservaring te verbeteren.

Next Apps heeft regelmatig nieuwe openstaande vacatures waarop u kunt solliciteren. Om een zo goed mogelijke match tussen Next Apps en de kandidaat te vinden, verwerken wij de door de kandidaten verstrekte informatie. Naast de hierboven vermelde informatie gaat het ook om het volgende:

 • gegevens over uw vaardigheden, kwalificaties, ervaring en werkverleden;

 • informatie over uw salaris; en

 • andere specifieke informatie die door u wordt verstrekt.

Of u nu geselecteerd bent voor de huidige vacature of niet, wij bewaren de informatie voor dit doel voor maximaal [6] maanden. Wij gebruiken toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw informatie. U kunt op elk moment vragen om uit onze database verwijderd te worden door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon bij personeelszaken. Daarnaast verwerken wij sommige informatie op grond van gerechtvaardigd belang om ons screeningproces goed te kunnen beheren. 

Doel en rechtmatigheid

Next Apps zal enkel en alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een bestelling, …), een gerechtvaardigd belang (vb. offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Next Apps alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Next Apps voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Next Apps verwerkte Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst. Deze derde moet de aan hem geleverde Persoonsgegevens verwerken volgens de AVG-wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Next Apps u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailingen niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien Next Apps om een andere reden uw Persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Duurtijd

Next Apps zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken tot u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacybeleid of, indien Next Apps de Verwerker is, tot de contractuele relatie met de Verantwoordelijke (of Verwerker) van de verwerking beëindigd wordt.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Next Apps is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Next Apps? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke      Next Apps NV

Zetel: Stationsplein 41, 9160 Lokeren

E-mail:

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit: GBA

Contactgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Next Apps als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage

 • rectificatie

 • wissen

 • beperking

 • overdraagbaarheid

 • bezwaar

 • profilering weigeren

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Dit kan via eenvoudig verzoek per e-mail naar [•].

Cookies

Door gebruik van de website worden ook persoonsgevens verwerkt die automatisch worden verzameld met behulp van cookies zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de website bezocht en de pagina's die u bezocht. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de website en het platform te verbeteren en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. U kan steeds de instellingen van uw browser wijzigen zodat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies. Next Apps gebruikt op zijn website functionele cookies die vereist zijn voor de werking, verbetering en ondersteuning van de website. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar dit kan een impact hebben op het goed functioneren van de website.

Bijkomend gebruikt Next Apps volgende cookies van derde partijen op zijn website:

Noodzakelijke en functionele cookies: Ze worden over het algemeen gebruikt om een unieke identiteit op te slaan en te beheren en om het verschil te maken tussen de bezoeker en andere gebruikers die de site tegelijkertijd bezoeken, om een consistente en accurate service te bieden aan elke bezoeker en om de functionaliteit van de site te verbeteren. Ze zijn meestal het resultaat van een bezoekersactie, maar kunnen ook worden geïmplementeerd als onderdeel van de levering van diensten die niet uitdrukkelijk door bezoekers worden gevraagd, maar aan hen worden aangeboden. Bijvoorbeeld cookies die de inhoud onthouden die reeds op de website is bezocht, of het e-mailadres en wachtwoord dat u hebt ingevoerd om in te loggen tijdens een vorig bezoek. Ze kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker een dienst wordt aangeboden die hem eerder is aangeboden en die hij heeft geweigerd. Het gebruik van functionele cookies kan ons ook helpen om inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw interesses en kan u tijd besparen om opnieuw verbinding te maken of om ons opnieuw bepaalde informatie te verstrekken wanneer u de website bezoekt of probeert toegang te krijgen tot bepaalde delen die zijn gereserveerd voor leden.

Statistieken: Ze beperken zich tot het verbeteren van de prestaties en de website en het begrijpen van de manier waarop bezoekers met websites omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. De belangrijkste functie van een prestatiecookie is het meten en monitoren van de activiteit van de bezoeker van de site. Een prestatiecookie helpt bij het genereren van statistieken en wordt gebruikt door webmasters die Google Analytics gebruiken voor het bijhouden en analyseren van online activiteiten op hun website.

Marketing: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat zijn om de zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of kunnen een code bevatten die kan worden omgezet in een reeks surfgewoontes of informatie over gebruiksvoorkeuren, die elders worden opgeslagen.

Next Apps gebruikt functionele cookies op haar website die nodig zijn voor de goede werking, het onderhoud en de ondersteuning van de website. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen, maar dit kan van invloed zijn op de prestaties en het functioneren van de website.

Daarnaast gebruikt Next Apps de volgende cookies van derden op de website:

Indien u ervoor opteert om geen cookies door deze website of een andere website te laten verzamelen, kunt u acties ondernemen in uw persoonlijke webbrowserinstellingen.

De instellingen van uw webbrowser kunnen worden aangepast om een of meer van de volgende acties uit te voeren: verwijder alle cookies, blokkeer alle cookies, laat alle cookies toe, blokkeer cookies van derden, wis alle cookies wanneer u de browser sluit, open een 'privé' browsersessie, installeer add-ons en plug-ins om de browserfunctionaliteit uit te breiden wat betreft cookies.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie en leer hoe u de cookie-instellingen voor een bepaalde webbrowser kunt aanpassen.